Tag Archives: ô tô hoạt hình

Những chính sách về ôtô hiệu lực từ 2016 tại Việt Nam

Theo cách tính mới, mức thuế TTĐB doanh nghiệp phải đóng sẽ tăng lên, do đó bắt buộc phải tăng giá bán để đảm bảo lợi nhuận. Các nhà kinh doanh sẽ điều chỉnh giá cho phù hợp từ đầu 2016. Đó là vài điều trong bài viết "Những chính sách về ôtô hiệu lực ...