Tag Archives: xe mất garanti

Kỹ thuật sửa chữa xe máy: Garenti và sự cố bình xăng

Bệnh mất garenti của loại bình xăng này là do sử dụng lâu cục ga bị mòn hở gió, lòn qua không kiểm soát được làm garenti lúc lớn, lúc nhỏ tắt máy. Chỉnh không đươc.. Kỹ thuật sửa chữa bình xăng xe máy là phải thay cục ga lớn hơn và xoáy ống chưa cục ...