Trên đường cao tốc, có được vượt phải trên làn dừng đỗ?

Trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai, có những đoạn cấm vượt trái nên tôi chuyển sang làn ngoài cùng và vượt với tốc độ cho phép. (Hoàng Thanh)

Vừa qua tôi có dịp chạy xe lên Lào Cai bằng đường cao tốc. Tôi gặp nhiều đoạn giống như trong hình, vì cấm vượt trái nên tôi chuyển sang làn ngoài cùng và vượt xe phía trước với tốc độ cho phép. Nhưng người bạn đi cùng lại nói như thế là vượt phải vì không phải là làn mà chỉ là nơi dừng đỗ. Người bạn tôi nói có đúng không?

Theo vnexpress.net